tippelaget
Tippelaget

Dine kupongtips
Tippelaget gir deg no sjansen til å prøve lagets faste system ei stund framover. Systemet er på 1944 rekker fordelt på 9 kupongar med 216 systemrekker. Systemet gir alltid 11 rette dersom dei to sikre og tre halvgarderte er rett tippa. Du må logge deg på med korrekt e-postadresse, eit brukarnamn og passord for å prøve systemet. >>>Dine kupongtips

Tippekupongen
laurdagskupong søndagskupong
Veke: 34 fulltid
resultat H U B
  1 -      
  2 -      
  3 -      
  4 -      
  5 -      
  6 -      
  7 -      
  8 -      
  9 -      
  10 -      
  11 -      
  12 -      

Premieprognose

121110
Pause:
Fulltid:
Veke: 34 fulltid
resultat H U B
  1 -      
  2 -      
  3 -      
  4 -      
  5 -      
  6 -      
  7 -      
  8 -      
  9 -      
  10 -      
  11 -      
  12 -      

Premieprognose

121110
Pause:
Fulltid:
Tippetips for speleomgang 34
Forslag og kommentarar til tippekupongen: sjå vår tippetipsside>>>

Der har vi eit 1944 rekkers system med 2 sikre + 3 halvgarderte + 3 heilgarderte + 3 heilvarierte fordelt på 9 kupongar med 216 rekker. Alltid minst 11 rette dersom sikre og halve går inn.

Våre tippetips er basert på informasjon som kan finnes ved å følge linkane på tippelagets nettside, særlig statistikk og oppdatert laginformasjon. Nokre (få) subjektive preferansar kan komme til uttrykk i tipskommentarane, noko som skuldast at tipsa ikkje er identiske med tippelagets endelege kupong. (Den blir avgjort på lagets møtestad laurdag ettermiddag like før leveringstid.)  
Tippelaget i Holmsbu
er blitt både et begrep og en aldri så liten sosial institusjon. Det faste møtestedet er rundt tippebordet på cafe JUNO, fortrinnsvis lørdag ettermiddag. Her er en gemyttelig gjeng samlet, både for å diskutere alvorlige fotballsaker, eller finne løsninger på parkeringsproblemene i Holmsbu og andre store konflikter i verden.

'Tippelaget dått net' blei realisert i juni 2003, og mye av det skyldes stor pågang fra fjerntliggende strøk etter informasjon om lagets virksomhet. Gradvis bygges sidene ut for å kunne gi lett tilgang til oppdatert og relevant informasjon også om lagene som står på tippekupongen.

Kommentarer til sidene sendes til post@tippelaget.net
Oppdaterte nyheiter
Andre sportsnyheiter
(oppdaterast kontinuerlig)

SportSportsnyheiter frå VG

Café JUNO
tippelagets møtestad
Caf? JUNO

HOLMSBU HANDEL
tippelagets kommisjonær
Holmsbu handel
Åpningstider:
månd.-fred: 0900-1700
laurd: 0900-1600

PRIVATEN CAFE
Nok ein triveleg kafe
Privaten Cafe

Holmsbubilder
·olje,akryll,kull,blyant
·

Bente Barbara Sunde

holmsbubilder.net


www.tippelaget.net 2010